Strateginen HR auttaa saavuttamaan liiketoiminnallesi asetetut tavoitteet

Strategisen HR:n avulla henkilöstöjohtaminen kasvaa ja kehittyy liiketoimintasi rinnalla ja tukee liiketoiminnan tavoitteita.

Kun tähtäimenä on liikevaihdon kasvu, uudet palvelut, markkina-alueet tai korkeampi laatu, on henkilöstöhallinto ja osaamispääoman hallinta oleellinen osa tavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan johtamista. Työvoimapulan haasteita voidaan ratkoa työnantajakuvaa kehittämällä tai oppilaitosyhteistyötä aktivoimalla.

Strategisen HR:n palveluitamme

 • Henkilöstöstrategian luonti, jalkauttaminen ja päivitys
 • HR-prosessien ja rakenteiden rakentaminen, jalkauttaminen ja kehitys
 • HR-järjestelmien ja integraatioiden käyttöönotto ja kehitys
 • HR-raportointi ja avainmittarit
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen: valmennusohjelmien suunnittelu ja kilpailutus, esimieskoulutukset, henkilöarvioinnit
 • Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen
 • Suorituksen johtamisen prosessit ja mittaaminen
 • Kehityskeskusteluprosessit ja osaamiskartoitukset
 • Palkitsemisjärjestelmät ja -kulttuuri, työsuhde-edut
 • Työnantajakuvan kehittäminen ja työnantajaviestintä, henkilöstö- ja työnantajakuvatutkimukset, lähtöhaastattelut ja -kysely
 • Ura- ja seuraajasuunnittelu
 • Yhteistyön kehittäminen strategisten sidosryhmien, kuten työterveyshuollon, työeläke- ja työtapaturma-vakuuttajien kanssa
 • Oppilaitosyhteistyö

Tehdään yhdessä HR:stä liiketoiminnan strategiset tavoitteet saavuttava työkalu.

HR haltuun sinulle sopivalla tavalla

Ulkoistettu HR

Ulkoistettu HR on sopivin palvelumalli silloin, kun tekemisen sisältö ja määrä vaihtelee, organisaatiosta puuttuu HR-osaamista tai sisäiset olemassa olevat HR-ammattilaiset eivät ehdi tehdä kaikkea tarvittavaa.

Sparraus

Sparraus on suositeltava tapa hankkia palvelu silloin, kun kaipaat HR-ammattilaista jakamaan ajatuksia ennen päätöksentekoa, strategisia keinoja pohtiessa tai suuntaa etsiessä.

Projekti

Projektiapu on oiva tapa hankkia palvelu silloin, kun sinulla on yksittäinen selkeä tarve HR-ammattilaiselle.