Ulkoistetun HR-päällikön avulla voit keskittyä ydintekemiseesi

Kaikkea ei tarvitse yrittäjän, toimitusjohtajan tai oman HR:n osata ja ehtiä itse. Ulkoistettu HR-päällikkö on tukenasi niin strategisissa kuin operatiivisissa henkilöstöasioissa. Ulkoistetun HR-päällikön avustuksella sinun arkesi soljuu ja saavutat liiketoiminnalle asetetut tavoitteet.

HR Roihun avulla hoituu

  • Johdon tuki strategisissa ja operatiivisissa henkilöstöasioissa
  • Esimiesten tuki päivittäisissä työsuhdeasioissa, mm. TES:n ja työlainsäädännön tulkinta-apu
  • Työsuojelun ja yhteistoiminnan koordinointi ja kehittäminen
  • Sidosryhmäyhteistyö ja yhteyshenkilö palkkahallintoon, työterveyshuoltoon, viranomaisiin, Kelaan, työnantajajärjestöön, ammattiliittoihin, alan oppilaitoksiin, jne.
  • HR-prosessien rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen
  • HR-vuosikelloon rakennettujen prosessien ja toimenpiteiden toteuttamisen vastuu
  • Lakisääteisistä työnantajavelvoitteista huolehtiminen (mm. henkilöstösuunnitelmat, yhteistoiminta, työsuojelu)

HR-päällikkö palveluksessasi

HR haltuun sinulle sopivalla tavalla

Ulkoistettu HR

Ulkoistettu HR on sopivin palvelumalli silloin, kun tekemisen sisältö ja määrä vaihtelee, organisaatiosta puuttuu HR-osaamista tai sisäiset olemassa olevat HR-ammattilaiset eivät ehdi tehdä kaikkea tarvittavaa.

Sparraus

Sparraus on suositeltava tapa hankkia palvelu silloin, kun kaipaat HR-ammattilaista jakamaan ajatuksia ennen päätöksentekoa, strategisia keinoja pohtiessa tai suuntaa etsiessä.

Projekti

Projektiapu on oiva tapa hankkia palvelu silloin, kun sinulla on yksittäinen selkeä tarve HR-ammattilaiselle.