HR Roihu

Strategista näkemystä, operatiivista otetta sekä käytäntöön asti vietyä henkilöstöhallinnon
konsultointia organisaation elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

HR Roihusta saat tueksesi luotettavan ratkaisukeskeisen kumppanin ja monipuolisen ammattilaisen,
jonka kanssa yhteistyö sujuu.

hr-konsultti Elina Harju

Elina Harju

Yrittäjä, HR-konsultti, KTM

HR-urani aikana olen päässyt kartuttamaan toimialatuntemustani eri aloilta ja saanut tehdä töitä niin teollisuudessa kun palveluliiketoiminnassa. Samalla olen päässyt näkemään käytännössä, millainen vaikutus hyvällä johtamisella ja kulttuurilla on suoriutumiseen ja tuloksiin.

Olen työskennellyt asiantuntijana aina pienistä tiimeistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin, vastannut osaltani liiketoiminnasta HR-johtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä saanut olla kasvattamassa 700 työntekijää työllistävää yritystä 2800 työntekijän työnantajaksi. Tutuksi ovat tulleet yrityksen elinkaaren eri vaiheet, ylä- ja alamäet, yrityskaupat ja liiketoimintayksiköistä luopumiset, sekä erilaiset organisaatiomuutokset. Yhdessä kollegojen kanssa olen todistanut omistajanvaihdoksia, uudistanut kulttuuria, luonut rakenteita ja prosesseja, sekä käyttöönottanut järjestelmiä ja rakentanut mittareita.

HR Roihua perustaessani olen vuosia kyteneen unelman äärellä.
Yrittäjänä pääsen hyödyntämään osaamistani ja kokemustani alueen yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi, joten otathan yhteyttä jos tarvit apua missä tahansa HR-tekemisessä. HR Roihu palaa halusta auttaa!

Hr-konsultti Susanna Ruuska

Susanna Ruuska

HR-konsultti, KTM

Olen toiminut asiantuntijana ja päällikkönä sekä palveluliiketoiminnan parissa, että teollisuussektorilla. HR-kokemukseni olen kerryttänyt ympäristössä, jossa vahva kasvu on määrittänyt tekemistä. Olen ollut näkemässä ja kokemassa, miten paljon kasvu- ja muutosprosessit vaativat henkilöstön näkökulmasta erityisesti johtamiselta.

Organisaatiomuutosten, yrityskauppojen, kulttuurin murroksen ja kaikkien muidenkin muutosten läpiviemiseksi on vaadittu kykyä asettua niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden asemaan. HR-työn yhtä aikaa tärkein ja haastavin tekijä onkin yhdistää liiketoiminta ja ihmiset. Yhdessä tiimin kanssa olen vastannut esihenkilöiden hr-tuesta, vienyt läpi projekteja, luonut uusia toimintamalleja ja prosesseja, vahvistanut kulttuuria ja jalkauttanut strategiaa, mittarointia ja työn rakenteiden uudistamista unohtamatta.

Intohimo saada yksilöt viihtymään ja voimaan hyvin työssä on vetänyt minut aikanaan HR-tehtävien pariin. On hienoa päästä uutena roihulaisena hyödyntämään omaa kokemusta liiketoimintalähtöisten prosessien johtamisesta ja kehittämisestä alueen yritysten hyväksi, ja samalla olla luomassa parempaa työelämää.

HR Roihu on auttanut meitä tuottamaan laadukasta HR-palvelua tukien esihenkilöitämme arjen kysymyksissä sekä laajemmissa projekteissa, joihin esihenkilöt ovat tarvinneet tukea ja sparrausta. Elinalla on vahva tekninen HR-osaaminen ja meille sopivaa toimialaosaamista. Hän on näkemyksellinen, ratkaisu- ja kehityshakuinen sekä idearikas, ja toi aidosti lisäarvoa tiimiimme.

Med Group OyKatariina Lindholm, Johtaja, ihmiset ja yhteisö, Med Group Oy

Elinan asiantuntijuus ja asiaan perehtyneisyys näkyi koulutuksissa, joiden sisällöt olivat hyvin suunniteltuja ja vastasivat sitä, mistä oli sovittu. Elinan eloisan esitystavan ja osallistavan koulutustyylin ansiosta osallistujat kokivat koulutukset käytännönläheisiksi ja kertoivatkin saaneensa koulutuksista uutta tietoa.

SeAMKPiritta Syrjälä, projektipäällikkö, SeAMK