Miten kehittää työnantajakuvaa?

Kun tähtäimenä on liikevaihdon kasvu, uudet palvelut, markkina-alueet tai korkeampi laatu, on henkilöstöhallinto ja osaamispääoman hallinta oleellinen osa tavoitteiden saavuttamista sekä liiketoiminnan johtamista. Työvoimapulan haasteita voidaan ratkoa kehittämällä työnantajakuvaa tai esimerkiksi aktivoimalla oppilaitosyhteistyötä.

Autamme ymmärtämään, miten työntekijät kokevat työpaikkansa ja minkälaisiin asioihin olisi hyvä keskittyä silloin, kun halutaan houkutella alan parhaita tekijöitä.

Elina HarjuHR-Roihu

Palvelumme työnantajakuvan kehittämiseen

Työnantajakuva voidaan rakentaa yrityksen alkuvaiheissa tai sitä voidaan kirkastaa ja selkeyttää yrityksen kehittyessä. Tärkeintä on, että sillä luodaan mielenkiintoinen kuva yrityksestä työntekijöille, työnhakijoille ja potentiaalisille uusille lahjakkuuksille. Työnantajakuvassa keskitytään muun muassa työntekijäkokemukseen, työnantajalupauksiin ja -arvoihin sekä selkeään työnantajaviestintään, jolla voidaan lisätä luottamusta ja avointa ilmapiiriä.

Työntekijäkokemuksen ja työnantajakuvan analyysit

Mittaamalla ja tutkimalla työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa saadaan selville, miten nykyiset työntekijät sekä potentiaaliset tulevat työntekijät näkevät yrityksen työnantajana. Ymmärtämällä tulosten takana olevat vahvuudet sekä mahdolliset kehityskohteet voidaan näihin asioihin vaikuttaa. 

Meillä roihulaisilla on vuosien kokemus työntekijäkokemuksen sekä työnantajakuvan mittaamisesta ja analysoinnista. Autamme ymmärtämään, miten työntekijät kokevat työpaikkansa ja minkälaisiin asioihin olisi hyvä keskittyä silloin, kun halutaan houkutella alan parhaita tekijöitä. Käyttämällä uusimpia työkaluja, nykyaikaisia menetelmiä ja vahvaa osaamistamme keräämme yhteen tiedon, joka on välttämätöntä strategisten päätösten tekemisessä ja kilpailuedun säilyttämisessä.

Työnantajalupauksen ja arvojen kirkastaminen

Menestyminen jatkuvassa muutoksessa riippuu yhä enemmän siitä, miten organisaatio pystyy houkuttelemaan, sitouttamaan ja säilyttämään osaajat. Hyvin määritelty ja toteutettu työnantajalupaus erottaa yrityksen kilpailijoistaan, vahvistaa työnantajabrändiä, vetää puoleensa lahjakkuuksia sekä parantaa työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

Voimme olla tukena selkeän ja kiinnostavan työnantajalupauksen määrittelyssä, yrityksen arvojen kirkastamisessa sekä niiden strategioiden luomisessa, joilla arvoista ja lupauksista viestitään. Rakentamalla vahvan perustan työnantajabrändille ei ainoastaan houkutella ja sitouteta osaajia vaan myös edistetään pitkän ajan kasvua ja menestystä.

Työnantajaviestintä

Työnantajaviestintä on paljon enemmän kuin tiedotteiden ja sähköpostien lähettämistä, hakijaviestintää tai sisäisen uutiskirjeen koostamista. Se on kuin sydämen syke, joka pitää ihmiset yhdessä ja tietoisina yhteisestä suunnasta edistäen samalla avoimuutta, luottamusta ja yhteistyötä.

Voimme tuoda asiantuntemuksemme viestintäsuunnitelmien rakentamiseen tai olla mukana varmistamassa, että yrityksesi on valmistautunut viestimään tehokkaasti. Ymmärrämme, miten tärkeää avoin ja toimiva työnantajaviestintä on, sillä sen avulla ei pelkästään luoda hyvää työilmapiiriä vaan edistetään myös luottamuksen säilyttämistä haastavissa tilanteissa. Autamme tarvittaessa kehittämään mittausmekanismeja, joiden avulla viestinnän tehokkuutta voidaan mitata.

Oppilaitosyhteistyö

Miten rakentaa silta tulevaisuuden osaajien ja yrityksen välille? Yhteistyö oppilaitosten kanssa on investointi yrityksen tulevaisuuteen, se avaa ovia uusiin näkökulmiin ja keskusteluyhteyden tulevaisuuden tekijöiden kanssa. 

Oppilaitosyhteistyö voi pitää sisällään harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöprojektien tarjoamista, vierailija- ja asiantuntijaluentoja, tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamista, ekskursioita tai työpajoja. Me roihulaiset voimme olla apunanne myös oppilaitosverkoston rakentamisessa ja oppilaitosyhteistyön vuosisuunnitelman laadinnassa.

Lähtökysely

Lähtökyselyn avulla on mahdollista kerätä arvokkaita oivalluksia ja tietoa kehittämisen tueksi. Se voi auttaa ymmärtämään syvällisemmin, miksi työntekijät päättävät lähteä. Palautteen avulla voidaan myös tunnistaa tarpeita johtamiskäytäntöjen tai sisäisten prosessien tehostamisessa. Osoittamalla, että yritys välittää ja ottaa huomioon lähtevien työntekijöiden palautteen, voidaan vahvistaa myös jäävien työntekijöiden kokemusta. 

Ulkopuolisen asiantuntijan toteuttama lähtökysely- tai haastattelu voi kannustaa avoimempaan palautteeseen sekä lisätä prosessin objektiivisuutta ja luottamuksellisuutta. Emme pelkästään kerää tietoa, vaan tarjoamme apuamme myös tulosten analysointiin ja seuraavien askelten suunnitteluun.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää HR:stä!